Τα Δεδομένα HR αναφέρονται στις δορυφορικές εικόνες Υψηλής Ανάλυσης (High Resolution) και πιο συγκεκριμένα σε εικόνες με ανάλυση μικρότερη των 5μ και μεγαλύτερη του 1m.

H TotalView αποτελεί τη μοναδική Ελληνική εταιρεία που συνεργάζεται άμεσα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία των δορυφόρων RapidEye.

Οι δορυφορικές εικόνες παραδίδονται είτε ως εικόνες αρχείου (εικόνες που έχει ήδη συλλέξει ο δορυφόρος) είτε ως εικόνες νέας συλλογής (συλλογή μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας). Η προς παραγγελία περιοχή δύναται να έχει οποιοδήποτε σχήμα (όχι απαραίτητα ορθογώνιο πολύγωνο).