Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H ΤotalView είναι μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των δορυφορικών εικόνων, των γεωγραφικών δεδομένων αλλά και έργων πληροφορικής που σχετίζονται με αυτόν. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ διατηρεί μόνιμες συνεργασίες στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά και στην Κομοτηνή.

Οι κυριότεροι προμηθευτές της είναι πέντε από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής δορυφορικών εικόνων στον κόσμο (European Space Imaging, DigitalGlobe, GeoeEye, Ε-Geos & RapidEye). Οι εταιρείες αυτές παρέχουν μεγάλη διασπορά προϊόντων που επιτρέπουν στην TotalView να εξυπηρετεί πρακτικά οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να έχει η τελική εφαρμογή, με τον αποδοτικότερο τρόπο. Αναλυτικότερα, οι δορυφορικές εικόνες που διατίθενται ξεκινούν από την ανάλυση των 50cm και φτάνουν έως τα 30m (μέχρι και 8 φασματικά κανάλια αναλόγα το δορυφόρο, οπτικές εικόνες αλλά και δεδομένα RADAR). Η ΤotalView αποτελεί την μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις λίγες στην Ευρώπη που αντιπροσωπεύει τις εταιρείες European Space Imaging, DigitalGlobe και RapidEye, γεγονός που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης, της αξιοπιστίας και της εξειδίκευσης της εταιρείας.

Τα στελέχη της ΤotalView συνδυάζουν πολύχρονη και ταυτόγχρονα ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία (εκπαίδευση από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες των δορυφόρων) στο αντικείμενο με υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης. Έτσι η εταιρεία έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες pre-sales με μεγάλη ακρίβεια στον προσδιορισμό της αναγκαίας λύσης, ευρεία γκάμα λύσεων αλλά και ταχύτητα όπου αυτό είναι κρίσιμο (πραγματογνωμοσύνες αυθαιρέτων κατοικιών, φυσικές καταστροφές, κλπ). Μέσω της μεγάλης γκάμας των συνεργασιών που διατηρεί με τους προμηθευτές οίκους του εξωτερικού μπορεί να προμηθεύει το καταλληλότερο προϊόν με αξιοπιστία και συνέπεια.

Η ΤotalView μελετά τις ανάγκες των πελατών της σε δορυφορικές εικόνες Πολύ Υψηλής, Υψηλής ή Μεσαίας ανάλυσης και προτείνει την αποδοτικότερη λύση για κάθε περίπτωση. Παρέχει πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων ώστε ο πελάτης να παραλαμβάνει τελικό προϊόν, έτοιμο προς χρήση σε εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) – δικτύων κοινής ωφέλειας – στρατιωτικές, σε μελέτες κτηματολογίου – τοπογραφικές – αποτυπώσεις χρήσης γης. Τέλος υλοποιεί εφαρμογές που αξιοποιούν τις επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες, συνδυάζοντας αλγόριθμους βελτιστοποίησης ή επιχειρηματικά δεδομένα και παραδίδει ολοκληρωμένες λύσεις.

Πελάτες της εταιρείας είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες δικτύων κοινής ωφελείας, κατασκευαστικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπηρεσίες του στενού αλλά και του ευρύτερου δημοσίου, ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανικοί – αρχαιολόγοι – δικηγόροι), φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες μελετών.